27 มีนาคม 2562 ผู้ว่าโคราช ลงพื้นที่แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ย้ำประชาชนต้องมีน้ำใช้ วอนทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190327001655317

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และส่วนราชการ  หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล บริเวณประปาหมู่บ้าน ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง หลังจากพบว่าบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล และหมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค จึงได้ประสานรถน้ำจากมณฑลทหารบกที่ 21 รถน้ำจากเทศบาลตำบลไชยมงคล และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายและเติมลงในถังน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าหลังจากได้รับรายงานจากนายอำเภอเมืองนครราชสีมาว่าในพื้นที่เริ่มมีประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 จึงได้นำรถน้ำเข้ามาแจกจ่ายน้ำและเติมลงในถึงประปาหมู่บ้านเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ส่วนแผนการป้องกันการขาดแคลนน้ำในระยะยาวนั้น ทางเทศบาลตำบลไชยมงคลจะมีการขอขยายเขตประปา ซึ่งทางจังหวัดก็จะประสานไปยังประปาภูมิภาคว่าจะสามารถขยายเขตน้ำประปาได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงใด พื้นที่จุดไหนสามารถเจาะน้ำบาดาลได้ทางจังหวัดก็จะใช้งบจังหวัดอนุมัติเพื่อทำการเจาะน้ำบาดาลทันที อย่างไรก็ตามทางจังหวัดมีความห่วงใยเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งเป็นอย่างมาก และจะไม่มีทางปล่อยให้ประชาชนต้องขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน ถึงแม้น้ำประปาหมดทางจังหวัดก็จะพยายามหาน้ำมาเติมทดแทนให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ถึงแม้ทางส่วนราชการจะพยายามทำทุกวิธีทางให้ประชาชนได้มีน้ำใช้กันอย่างพอเพียง แต่พี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อที่ความตั้งใจของทุกภาคส่วนในช่วยกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนจะไม่สูญเปล่า